Gerline Théodore gradye nan Lekòl Nasyonal Enfimyè Pòtoprens (ENIP) : listwa reyisit yon jenn fanm ki goumen ak lavi

Pafwa fòw depoze fransè a, pou ka pi byen pale (rirr), banm edew konprann !

M konn Gerline depi byen bonè nan anfans mwen. Nou te nan menm lekòl epi nan pwogram devlopman timoun ak jèn nan « Compassion International ». Se yon òganizasyon kretyèn ki ede timoun ki nan nesesite. Nou se moun twazyèm seksyon komin kòtfè, Sidès Peyi Dayiti.

Gerline gen 24 lane. Li se kretyen pwotestan. Li tap fè menm klas ak yon ti frèm. Yo te toujou pami pi bon elèv nan klas yo. Li te menm rive premye sou ti frèm lan pandan misye te fè yon ti lache nan klas segond (Madoche sa se zen wi). Men tou, li gen gran sè li Gertha Théodore, ki tap fè menm klas avèm tou. Li te pami pi bon elèv nan klas la tou.

Manman Gerline se madan Sara. Li genyen 26 lane deja depi lap monte desann sou tèt kamyon pou okipe 2 pitit fi li yo (Gerline ak Gertha). Daprè sa jenn enfimyè a fè nou konnen, se sèl jou dimanch manmanl dòmi nan kay la. Rès nwit yo, li pase yo sou tèt kamyon, oubyen nan depo anba lavil.

Ou pa bezwen menm mande, paskew konn jan zòn sa yo frajil dènye ane sa yo. Men, mwen te toujou wè Gerlinesan konplèks, avan li ale lekòl nan apremidi, kanpe nan tèt kafou, jou mache, ak ti lajan nan men, pou achte douzèn grennadya, ze poul, kachiman, zoranj, ak lòt ti detay ankò pou manman li al brase.

Pandan menm tan saa, jou mache yo, manmanl ou byen lòt sè a kanpe nan yon lòt bout chimen tou, pou achte ti detay sa yo tou. Men fòm di, m pat janm konn papa yo. Lè m enfòme m aprann Papa a te separe ak manman, depi lè li te gen 4 lane. Depi lè a se sou zèpòl manman an chay timoun yo ta sanse prèske repoze.

Jou ap pase, m vin kite Lekòl Wesleyèn Masye. M rantre Pòtoprens an 2013. Gerline rantre tou. Apre klas filo, mwen antre nan inivèsite letaa nan Lekòl Nòmal Siperyè (ENS).Men, chak fen dane m toujou al pase fèt la ak paranm. Li menm tou.

Gerline pa fè pati moun ki di yo pap achte figi moun yo. Li pat santi anyen tap sot sou li, nan fen lane 2014, lè li abòdem poul mandem enfòmasyon, paskel ta renmen antre nan inivèsite Leta a tou nan Fakilte Medsin, oubyen Ecole « Nationale des Science Infirmières de Port-au-Prince-au-prince (ENIP). Kòm mwen plis nan domèn syans sosyal, m te referel ak gran frè mwen ki tap etidye Medsin pou bal plis enfòmasyon.

Rèv medsen an vin paka reyalize. Pou yon rezon li pa chwazi di nou, li pat gentan enskri nan medsin. Men li pran chemen enfimyè, paske li antre ENIP. Antre se youn, pase 5 lane a se yon lòt. Lèn konsidere sakrifis sa mande pou peye machin, manje, fè kopi, elatriye. Fò n siyale tou, sè li a te vin rantre ENIP tou, chay la vin pi plis.

Pou reyisi nan Inivèsite isit, sitou nan Letaa, ou paka pa konn sak rele bat night (fè nwit ap travay jouk li jou san dòmi). Yon jou swa, pandan m al nan night pou etid pa mwen tou, m te sezi al tonbe sou li kap kraze bèt nan yon kwen, nan lakou lopital jeneral. Nan yon kondisyon difisil anpil. Pafwa li pa fasil pou menm ale nan twalèt.

Mwen konn anime tou. Gerline konn tandem pandan plizyè okazyon. Epi yon jou li te abòdem, paskel ta renmen konn anime tou. Se tout yon plezi poum te diskite avèl sou sa. Malgre pwojè saa te vin pat twò mache.

Jodi 7 desanm lan, apre tout difikilte, Gerline Gradye. Se ak anpil fyète manmanl te al asiste ak evenman saa nan lotèl Montana. Ou ka wè lajwa ak fyète sou vizaj li ak fanm saaa ki sanse pi vanyan pasel. Apre etap saa, li manke mo poul remèsye tout moun ak entitisyon ki kontribye nan lavil apre fanmi li. Li site Lekòl Wesleyèn Masye, Compassion International, Lycee Louis Joseph Janvye, ENIP……….

Anpil nan nou, kondisyon lavi nou pa diferan ak pa Gerline. Ou ka enspire de listwa jèn fi saa. Li gen anpil kouraj. Orijin li pa kondanel. Nou swete li plis siksè nan lavi pwofesyonèl li. Youn nan rèv li, se chanje kondisyon lavi fanmil. Siksè se pou moun ki pa janm abandone ! Bravo pou ou Gerline !

Mosard Jean Louis
Mosard Jean-Louis, Pòtoprens
(+509) 36386285

Forgot Password